fredag 15. oktober 2010

Frelst


H

er er dei, dei 33 chilenske gruvearbeidarar som denne veka vart berga opp frå ei samanrasa gruve der dei hadde vore innesperra i meir enn 60 døgn, 700 meter under jordas overflate. Deira redning var at det var nokon der oppe i dagen som elska dei, og difor vart alle tilgjengeleg ressursar sette inn for å få dei ut. Redningsmannskapa bora seg ned, og ein og ein vart dei heist opp gjennom redningssjakta. I dag dansar chilenarane gjennom gatene i byane sine i glede over at desse mennene er gjenforena med familiane sine.

GUD TALAR TIL VERDA GJENNOM DENNE HENDINGA. Kva seier han? Han seier:

KJÆRLEIKEN ER DEN STØRSTE KRAFTA I TILVÆRET. DEN SKYR INGEN OFFER. Og vidare: Gud elska oss alle så høgt at han kom til oss som eit menneske for å frelsa oss ut av evig fortaping og død. For å oppnå dette var ikkje noko offer for stort, og han gav det mest dyrebare han hadde: sin eigen Son, og Jesus døydde for oss og sona vår felles dødsdom. Slik laga han ein ny og levande veg for oss menneske til Gud.

Men liksom kvar av gruvearbeidarane måtte gå inn i heisen ein og ein, slik må kvar av oss takka ja til Guds frelse og overgje oss til Jesus ein og ein for å koma ut i den store fridomen der det rår ein hemningslaus frelsesglede. Høyrer du Gud tala til deg?

Ingen kommentarer: