torsdag 27. mai 2010

JESUS LEVER!

1.Korinterbrev 15 handlar om at Jesus har stått opp, at han lever i dag og at me også ein dag skal stå opp får dei døde på same måte som han når han kjem att for å døma levande og døde. Det er det kristne håpet. Det sprenger alle grenser og forestellingar.

Jesu oppstode er godt dokumentert. I dei 4 evangelia kan me lesa om mange møter mellom Jesus og venene hans etter at han hadde stått opp. Dette er ikkje oppdikta myter, skriv Peter ein plass, men augnevitneskildringar.

I 1.Korintarbrev 15 skriv Paulus at Jesus ein gong viste seg for ein forsamling på meir enn 500 menneske. Når så mange menneske kan bevitna det same, er truverdigheten stor. Meir kan ingen forlanga for å tru.

Alle menneske som vil bli kristne er i den situasjonen at dei må tru på det Jesus sine vener har fortalt oss om Jesus. Jesus sa: "Dei som høyrer dykk, høyrer meg, og dei som høyrer meg, høyrer Far som har sendt meg." Kjære ven! Bibelen er boka for deg. I den møter du Gud, og ho fører deg til Gud. Så ta boka, opna henne og les, og be om at noko skal opna seg for deg. Lukke til!