torsdag 1. april 2010

Ut med langfredag i DavenportI Davenport, Ohio USA har "The Civil Right Comission" bestemt at langfredag ikkje lenger skal heita "Good Friday", men "Spring Holyday". eg kan ikkje sjå dette annleis enn at det må vera sterke krefter i denne kommisjonen som under dekke av Menneskerettane vil fjerna koplinga mellom kristendom og samfunn, ein link som er av gamal dato og heilt reell.

Under revolusjonen i Frankrike ville dei også lausriva samfunnet får religionen, og definerte m.a. årstalet 1792 som år null. Arbeidsveka fekk for sin del 10 dagar i staden for Bibelens sju. Ingen av desse endringane vart imidlertid ståande lenge.

I Noreg har forresten humanetikarane føreslått å endra 2010 "etter Kristus" til 2010 etter "vanleg tidsrekning", eller noko slikt. Nemninga er å finna i nokre lærebøker alt. Kva er haken ved dette? Det fremjar løgn, og det er som teke ut av Orwells "1984" der han skriv om Storebror som endrar historiebøkene, og som lagar "nyord" som skal få folk til å tenkja nytt om viktige ting.

No er det då ein gong slik at Jesus døydde på ein fredag, og at denne fredagen i uminnlege tider er vorten markert som "langfredag". Det er sjølvsagt heilt normalt og det krenkjer naturlegvis ingen at det finst offentlege kristne merkedagar i land som tradisjonelt tilhøyrer den kristne kulturkrinsen. Det ville vore underleg å fjerna søndagen som heilagdag for ikkje å krenkja muslimar og ateistar.

Det er ein objektiv sanning at me kan alle takka Jesus for påskeferien, ikkje våren. I alle fall. Det me ser konturane av no utfordrar oss kraftig, og me som trur på Jesus, og som har erfart den frigjerande krafta i bodskapen om Kristi kross, må framover gjera alt me kan for å minna folk om at det finst ein Gud, og at det berre er ein mellomamm mellom Gud og menneske, mennesket Jesus Kristus, han som elskar oss og fridde oss frå våre synder med sitt eige blod.