søndag 18. oktober 2015

Share 2015 18.10. Møtepunkt.wav - 333 MB

Når me menneske møter Gud, blir me forvandla og fornya. Han tek bort syndene våre og fyller oss med kjærleik og kraft. Lytt til dagens tale i Kristkyrkja på Stord.

Share 2015 18.10. Møtepunkt.wav - 333 MB

onsdag 7. oktober 2015

Share Du skal ikkje stela.wav - 79 MB

 Jesus kallar djevelen ein tjuv, og alle som stel er i hans makt. Det sjande bodet har Gud gjeve oss for å verna oss mot stor fare. Det handlar meir om våre eigne sjeler enn annan manns eigedom.Share Du skal ikkje stela.wav - 79 MB

lørdag 3. oktober 2015

Share Du skal ikkje bryta ekteskapet.wav - 56 MB

 Gud forbyr oss å bryta ekteskapet. Det gjer han fordi han vil beskytta oss mot djevelen og hans englar. Likevel, dette bodet bryt me meir enn nokon av dei andre. Det straffar seg stygt.Share Du skal ikkje bryta ekteskapet.wav - 56 MB