torsdag 18. april 2019

Australias fremste rugbystjerne, Israel Folau, siterte frå Bibelen på Instagram, og vart ekskludert frå sporten


Den australske rugbystjerna Israel Folau posta nyleg på Instagramkontoen sin at drukkenboltar, homoseksuelle, ekteskapsbrytarar, lygnarar, horebukkar, tjuvar, ateistar og avgudsdyrkarar er på veg mot helvete. Dette er ein uttale som mildest talt har falle i dårleg jord, og Folau er blitt ekskludert frå klubblag og landslag. Folau har fått klår melding om at han døgnet rundt representerer rugbylaget sitt, og kan ikkje skriva noko privar som fornærmar homofile. Grunngjevinga for det er at i denne sporten skal alle inkluderast.

Den engelske spelaren Billy Vunipola møter dei same reaksjonane etter at han har støtta Folau.

Denne saka syner at den reelle konflikten me som fleire og fleire kristne vil måtta ta stilling til å åra som kjem: Arbeidsgjevarane deira vil kreva av dei at dei er lojale mot deira verdisyn døgnet rundt, at dei kristne ikkje skriv og seier noko som kan bringa arbeidsplass og arbeidsgjevar i eit ugunstig lys , særleg i høve til homoseksuelle. Problemet som kristne står andsynes er at også Gud fordrar at dei er lydnad 24/7, og når arbeidsgjevar sine interesser og Guds interesser kolliderer med kvarandre, kjem dei i skvis.

Når kristne åtvarar mot synd, er det ut frå deira synsstad utelukkande i syndaren sine interesser. For dersom det er sant at dei gruppene som Folau nemner verkeleg er på veg mot helvete, og kristne trur jo det, då me det vera i folks interesse å få vita om det.

Kristne trur at livet har to utgangar, at det finst ein smal veg som fører til livet og ein brei som fører til fortaping, kan dei då teia still om dette når dei ser at folk vel den breie vegen i synd framfor den smale i dagleg omvending frå synd?

Det er ei stor sak i vår tid dette at homoseksuelle skal inkluderast og ikkje ekskluderast. Og i samfunnslivet må det jo vera slik. Men skal dei som meiner at homoseksuell livsstil er syndig og ekskluderer frå Guds rike ikkje ha lov å skriva og seia det utan å missa jobben?

Dette blir eit pinefullt spørsmål framover.

Me set pris på ytringsfridom i vesten, ja, me ser på den som ein særskilt vestleg verdi. Men er ytringsfridomen reell for kristne som trur på og siterer Bibelen?

I våre dagar er det mange som tek pinestaden "helvete" i sin munn. Det er mykje bannskap i samfunnet. Også i TV. Men dette er ytringsfridom. Simpelthen alle skal kunna snakka om helvete, utanom dei som faktisk trur på det. Rare greier dette.

tirsdag 9. april 2019

Forføring

 6 "Men den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og bli søkkt i havsens djup.
   
  7 Ve denne verda som lokkar til fall! Forføringane må koma, men ve det mennesket som dei kjem frå!" Sitat av Jesus Kristus, henta frå Matteusevangeliet kapittel 18,6-7. 

Kva er forføring? Det er å framstilla som rett og godt det som i følgje Bibelen er galt og vondt, og vise versa.

Det er barn og unge som aller mest er utsett for forføring. Dei er jo så ubefesta og har så lite kunnskap og erfaring, og fordi Jesus elskar dei så høgt, ser han ikkje gjennom fingrane med dei som forfører dei til å leva i strid med hans ord og bod. Det er tydeleg i denne teksten som er sitert ovanfor.

Kva tenkjer Jesus på? Han tenkjer på alvoret i å halda barna borte frå Guds ord og livet i kyrkjelyden, og gje barna eit inntrykk av at Guds ord og kyrkjelyden ikkje er så viktig. Men barnas liv og framtid kviler på at dei kjenner Gud og Jesus, og at dei får leva og utvikla seg som kristne i kyrkjelyden. 

Jesus er så tydeleg på dette. Me som er vaksne skal læra barna det han har sagt, og me skal læra dei å leva etter hans ord og befaling. Det kan me berre gjera med å ta dei med oss og demonstrera for dei korleis dette ser ut i praksis. Me er rollemodellar, alle vaksne er det, og det kviler eit enormt ansvar på oss. Det handlar om å halda seg åndeleg sunn og frisk, leva i Guds nåde og operera i Andens kraft. 

Og er du komen på avstand frå Gud og kyrkjelyden, må du snu og koma attende. Det er ikkje meir å seia om det. Og du kan trygt koma, for han elskar deg og vil for Jesu skuld tilgje deg alle dine synder og blåsa nytt liv og engasjement i deg, og ta barna med deg når du kjem.