torsdag 16. april 2015

Share Fred vere med dykk.WMA - 2 MB

Jesus kom til læresveinane sine om kvelden same dagen som han hadde stått opp frå dei døde, og han proklamerte Guds fred over dei. Vårt djupaste behov som menneske er å ha fred med Gud. Lytt til dagens andakt. Share Fred vere med dykk.WMA - 2 MB

Share Efesarbrevet 3. Jens Thoresen.WMA - 11 MB

Share Efesarbrevet 3. Jens Thoresen.WMA - 11 MB