søndag 1. juli 2012

Many muslims meet Jesus in dreams and visions these days. It is a more and more commom phenomenon. Look at this video from cbn.com

Mange muslimar møter Jesus i draumar og visjonar i våre dagar. Det er eit fenomen som berre breier meir og meir om seg. Ta ein kikk på denne videoen frå cbn.com