onsdag 16. januar 2019

Lova og evangeliet

Både lova og evangeliet er Guds ord til oss menneske, og kan ikkje skiljast frå kvarandre.
Lat meg forklara kva eg meinar.
Lovas første bod lyder slik: "Du skal ikkje ha andre gudar enn meg!"
Å ha Herren til Gud er å stola på han i alle ting og elska han av hjarta.
Å ha Herren til Gud er å ha Jesus til Gud. For det er jo HAN som er Herren.
Å tru på Jesus er altså å halda det første bodet.
Dei som ikkje trur på Jesus, bryt altså dette første bodet, og dermed heile lova, og vil koma for domen.

Kva seier så evangeliet? Jo at alle må tru på Jesus for å bli frelst. Den som trur på Jesus, vil aldri koma for domen. Men dette liknar jo veldig på det me les om i lova.
Kva er så ulikskapen?

Jo, det som Gud krev av oss menneske i lova gjev han oss som ei gåve i evangeliet.

Jesus er Guds gåve til oss. Har du han, så har du også hans perfekthet innfor Gud. Men TRUA på han er også ei gåve som Gud gjev deg av nåde gjennom sitt ord og ved Den heilage ande.

Guds profetiske ord skaper liv der det får lyda, det bringer Guds røyndom inn i vår. Og evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus, skaper tru på Jesus i dei som for alvor lyttar, og den kjærleiken som lova krev av oss, blir gjeven oss av Den heilage ande gjennom det ordet me høyrer.

Slik blir det lova krev, oppfylt i oss som trur, skriv Paulus i starten av Romarbrevet 8. Men dette er ikkje ei anna lov enn den me finn i Bibelen, sjølvsagt ikkje. Gud har berre èi lov, og den er uttrykt med stor klarhet i Det gamle testamentet, og ho blir både skjerpa og moderert i Det nye.

Dei som avskaffar lova, avskaffar dermed evangeliet.