onsdag 20. april 2011

Pontius Pilatus


Pontius Pilatus dømde Jesus til døden fordi han var redd for folket. Han visste at Jesus var uskuldig, likevel felte han dødsdomen. Etterpå vaska han hendene sine i eit fat og bedyra si uskuld. Trudde han at det gjekk an å koma seg unna ansvaret for eigne handlingar på ein slik måte? For eit sjølvbedrag. Ingen vert frikjent frå synd og skuld ved å frikjenna seg sjølv. Så lat det stå fast: DEN EINASTE SOM KAN FRIKJENNA OSS ER GUD!

Otten for "folket" held i dag mange borte frå Jesus Kristus. "Korleis vil dei eg har rundt meg reagera om eg overgjev livet mitt til Gud?" undrast mange. "Kva vil eg tapa på det?" Slike spørsmål vert ofte avgjerande for folk slik at dei ikkje gjer det som er rett, nemleg bli heilhjarta kristne. Det følest tryggare å vera på godfot med folket enn med Gud. Det er eit bedrag. Dersom Gud kallar deg til samfunn med seg, er det einaste trygge for deg å inngå forlik med han, be han om å tilgje deg alle dine synder og overgje styringa over livet ditt til han. "Kva er sanning?" spurde Pilatus Jesus. Han visste svaret. Det veit du også.