mandag 13. august 2012

Tale i Kristkyrkja på Stord 12. august

Denne talen er i praksis innleiing til Salme 30, og handlar i hovudsak om jødane si særstilling i Guds frelsesplan med verda. God fornøying
http://www.mediafire.com/?595f9rd7kzt9v2d