onsdag 7. oktober 2015

Share Du skal ikkje stela.wav - 79 MB

 Jesus kallar djevelen ein tjuv, og alle som stel er i hans makt. Det sjande bodet har Gud gjeve oss for å verna oss mot stor fare. Det handlar meir om våre eigne sjeler enn annan manns eigedom.Share Du skal ikkje stela.wav - 79 MB

Ingen kommentarer: