torsdag 28. september 2017

Share 2017_09_28 Lukas 1.39-45. Maria og Elisabeth.mp3 - 8 MB

Refleksjon over ei nydeleg forteljingShare 2017_09_28 Lukas 1.39-45. Maria og Elisabeth.mp3 - 8 MB

Ingen kommentarer: