mandag 6. mai 2019

Bibelstatistikk

I går såg me på prosessen med å få Det nye testamentet omsett til kelikospråket, og me såg kor glade desse sudanarane vart då dei kunne lesa eller høyra Guds ord på morsmålet. Mange har kome til tru etter det.

Heile Bibelen er i dag omsett til 683 språk. I tillegg er Det nye testamentet omsett til 1534 språk, og deler av Bibelen til 1133. Til saman har altså 3350 språkgrupper tilgang på Guds ord på eitt eller anna nivå.

2163 språkgrupper har ingen tilgang til Bibelen. Dei utrgjer 180 millonar menneske. Me forstår her at me  snakkar om minoritetsspråk. 39% av alle levande språk manglar bibeloversetting. Desse språka vert snakka av kun 2,4% av verdas befolkning.


Når det gjeld progresjon fann eg denne statistikken på www.wycliffe.no:Denne statistikken syner ein kraftig nedgang i talet på ferdigstilte  prosjekt frå 2016 til 2018 i høve til 2014-2016. Skal me uroa oss?

Ingen kommentarer: