lørdag 20. februar 2010

FOR ALLTID

Jesu frelsesverk treng ikkje vedlikehald. Det har evig haldbarheit. Alt anna me har rundt oss er tidsavgrensa og forgjengeleg, men i Hebrearbrevet 10,12-14 les me at Jesus har bore fram eitt offer for synder, og har deretter FOR ALLTID sett seg ved Guds høgre hand ......., og med sitt offer har han FOR ALLTID gjort dei fullkomne som vert helga.
Jesus går aldri ut på dato, ei heller verdien av hans død og oppstode. Å bli helga er å bli tilgjeven av Gud. Det blir alle som trur på Jesus. Trur du på Han, er du heilag (fullkomen og moralsk perfekt) i Guds augo FOR ALLTID, så sant du ikkje skulle koma til å fornekta trua. Det er det kristne evangelium.

Ingen kommentarer: