søndag 28. februar 2010

Tjuven og erstattaren

Djevelen er ein tjuv. Han er komen for å stela, drepa og øydeleggja, seier Jesus i Johannesevangeliet 10, 10. Kva har han teke frå deg? Ektefellen? Barna? Jobb? Vener? Hus? Trua? Håpet? Kjærleiken? Helsa? Pengene? Djevelen er Guds og det godes fiende. Han eggar til krig, inspirerer folk til vonde handlingar og kan endå til vera årsak til sjukdom.

Men med Jesus er det annleis. Han seier om seg sjølv: "Eg er komen for at de skal ha liv og overflod." Alt det djevelen frårøvar oss, vil Jesus Kristus erstatta når me overgjev oss med alt me er og har til han. Gjer du det, får du evig liv og det begynner å skje under i livet ditt som er større enn du kunne drøyma om. Lukke til!

Ingen kommentarer: