onsdag 20. februar 2019

Kva meinte biskopane?

Eg trudde lenge at biskopane med si abortuttale meinte å seia at dei synest dagens abortlov er kristeleg sett akseptabel. Men Bjørgvinbispen Halvor Nordhaug skriv at slik er det ikkje. Oslo sin biskop, Kari Veiteberg, ser derimot ut til å meina at uttalen gjev abortlova ei slik kyrkjeleg legitimitet, og eg ser at dei fleste andre som las formuleringa også forstod det slik.

Men Nordhaug skriv at "tilgangen til legal abort" betyr at det skal vera slik tilgang i spesielle tilfeller som t.d. valdtekt.

Men denne tilgangen har jo kvinner i Noreg hatt lenge før Lov og sjølvbestemt abort vart vedteken i 1978.

Det eg står att med er at dei meiner at legal abort alltid er betre enn illegal.
Men det er vel ingen usamde om.

Men er det dette debatten har handla om ?

Nei! Slik eg forstår det har det vore snakk om barnets juridiske rett til liv og framtid, og at me som kristne meiner at det er feil at denne retten er fråteken barnet fram til veke 12 i svangerskapet.

Eg meiner at ingen menneske har rett til å forkorta eit anna menneskes liv, ei heller ei mor.
Eg meiner at me som kristne må framhalda barnets rett til liv og framtid både for foreldre og for styresmaktene, og at DET er vårt kall og vår plikt, og eg meiner at dette er også bispekollegiet si plikt å gjera.

Ingen kommentarer: