lørdag 23. februar 2019

Mamma og pappa

I franske skular skal det ikkje lenger vera lov å seia mamma og pappa, men forelder 1 og 2. Dette for at ikkje homofile foreldre skal føla seg diskriminerte.

Mamma og pappa er dei første orda eit barn lærer seg å seia i livet, og er dei grunnleggjande orda i alle språk, hjartespråket i einkvar nasjon og i dei aller, aller fleste familiar. 

Det er kjærleiksspråket, dei varmaste orda i samfunnet homolobbyen no vil fjerna. Dei har fått til mykje, men eg trur ikkje dei klara å fjerna mamma og pappa. Det er som å prøva å endra på tyngdekrafta, det. 

Mamma og pappa er heilag ord for dei fleste av oss, og det undrar meg at denne kraftfulle lobbyen er villige til å trampa inn i på det som for dei fleste av oss er heilag grunn, og det undrar meg at dei får president Macro og det franske parlamentet med på dette. Er dei rett og slett så redde for denne mektige rørsla at dei gjer knefall for den komplette idioti? Slik ser det ut for meg. 

Går dette gjennom i det franske sentatet, og det trur obeservatørar, blir det fort også aktuell politikk i EU, og dermed i EØS-området, altså hos oss. For ein øydeleggjande flaum dette er. 

Som kristne har me Gud som far, han er vår pappa, og det er han som har funne på at alle barn skal ha ei mamma og ein pappa, og eg vil oppfordra alle til å bruka desse varme orda flittig, dei som løftar oss høgare som menneske enn nokon andre ord som eksisterer i denne verda. 


Ingen kommentarer: