mandag 30. januar 2012

"Følg meg!" Del 3

Jesus sa i Lukas 12:  "32 Kvar den som kjennest ved meg for menneska, skal eg òg kjennast ved for Far min i himmelen. 33 Men den som fornektar meg for menneska, skal eg òg fornekta for Far min i himmelen. .............Og den som ikkje tek krossen sin og følgjer etter meg, er ikkje verd meg. 39 Den som finn livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det."

Å følgja Jesus er å flagga han så høgt og tydeleg at ein lett kan bli forfølgd for hans skuld. Ein Jesu disippel må innstilla seg på martyriet.  Gjer han ikkje det, mister han det evige livet. Dei som vil tilpassa seg denne verdas krav og forventningar, kan ikkje ha noko felles med Jesus. 

Jesus bar krossen sin. Me må bera vår. Hans kross var ein soningsplass. Vår kross er den smerte verda påfører oss pga evangeliet. 

Jesus var ikkje populær i Jerusalem. Me blir heller ikkje populære dersom me går saman med han. Då kan me forventa oss same type problem som han hadde.

Kvifor vart Jesus forfølgd? Fordi han avslørte menneska sine vonde gjerningar. Lyset frå hans person vart ubehageleg sterkt. Orda hans traff veldig godt, og hans sterke personlegdom gav orda tyngd. 

Jesus bur i oss ved sin Ande, og jo sterkare hans lys skin gjennom oss, jo større brytningar framkallar me i folks sinn. Det er vår lagnad å fungera slik.  

Ingen kommentarer: