onsdag 26. oktober 2011

Guds godleik


Gud er god. Det er ein kristen grunnsetning. Dersom du kunne studera Guds hjarta og finna fram til sjølve kjerna i Gud, ville du finna at der var det rein godleik og ikkje noko anna. Johannes hadde oppdaga dette, og han skriv: GUD ER KJÆRLEIK.

Dette er den kjærleiken som elskar oss menneske på tross av korleis me er. Ingenting ved deg kan hindra Gud i å elska deg. Sjølv om du ikkje er frelst, sjølv om Jesus ikkje hadde døydd for deg, ville Gud ha elska deg.

Men er ikkje Gud heilag då? spør du. Jo, han er det. Men det er kjærleiken som gjer han heilag, det er den som gjer Gud heilt annleis oss, for det einaste heilage som eksisterer her i verda er Guds kjærleik. Den er så rein og stor og opphøgd at ingen kan kopiera han.

Det var denne kjærleiken som motiverte han til å senda Sonen sin, Jesus Kristus, til oss for å leva våre liv, dø vår død og stå opp att til evig liv for oss alle.

Tru på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og familien din.

Men stå ikkje Gud imot. Dersom du avviser ein så stor kjærleik, vil det ikkje vera von for deg. Du går evig fortapt.

Ser og skjønar du ikkje at Guds godleik driv deg til omvending?

Ingen kommentarer: