lørdag 22. oktober 2011

Heilomvending

Les for tida den nye boka til den kristne psykiateren Tove Dahl. Boka heiter heilomvending, og handlar om Dahls veg til Gud, eller omvendt.

Tove Dahl skriv godt. Setningane er gjerne korte, uttrykksfulle og konsise. Ho brukar språket godt etter min smak. Historia hennar er sterk. Ho var med i eit kristent miljø som ungdom, men tok etter kvart avstand frå Gud og kristendomen, og vigde seg til familieliv, utdanning og jobb.

Men så hadde ho ei overnaturleg erfaring som fekk henne til å søka inn i mange slags religionar for å finna ut kva dette var for noko. Ho søkte over alt, berre ikkje i Bibelen. Den var ho liksom ferdig med. Men til slutt måtte ho kapitulera og ta fram Guds bok, og der fann ho straks svaret på spørsmålet sitt. Brått vart Bibelen ei ny og open bok for henne som ho las me stor appetitt, noko som til slutt førte henne til Jesus Kristus.

Tove Dahl deler den gode bodskapen, evangeliet om Jesus Kristus, med oss i denne boka. På kvar einaste side prøver ho å mala Jesus som Herre og frelsar for oss med klåre fargar, og ho lukkast med det.

Her er det sterke vitnemål og fin forkynning om ein annan. Boka er vel verd å lesast, særleg for ikkje-kristne.

Ingen kommentarer: