tirsdag 25. oktober 2011

Las Bibelen i smug, fann Jesus

I går var kona mi Tove og eg i Stavanger på eit seminar i IMI-kirken med pastor Buddy Hoffman frå Atlanta, USA. Han har sidan 11.september 2001 vigd mykje av tida si til å studera islam og reisa i den muslimske verda for å forkynna evangeliet om Jesus for muslimar. Dette har vore ei dramatisk tid for han og familien då det slett ikkje har vore sikkert at han ville koma heil og levande heim att. Å bli fengsla av islamistar i Irak gjev ikkje høge odds, særleg ikkje då han og venen hans måtte rømma frå fengslet og ta turen med bil gjennom ganske mange mil ørkensand.

Han sa: "Eg har sett mange muslimar koma til tru på Jesus Kristus. Enkeltpersonar som ut frå Koranene, Toraen og ingjil (evangelia) er blir overtydde, først om at Isa (Jesus) er Messias, og dernest at han er Gud. Men min visjon er større. Eg vil sjå heile "ummaer" (storfamiliar) koma til tru, heile stammesamfunn, ja, heile nasjonar.

Me er så individualistiske her i vesten. Me legg vekt på dette med ein og ein. Men i dei muslimske samfunna er det ummaen som tel. Dei tenkjer kollektivistisk. Og dette aukar vår sjanse til å frelsa dei heile gjengen.

Som det hende i Jeriko for litt sidan. Ein av venene mine hadde fått kontakt med ein ung mann som synte interesse. Heilt bevisst la han Bibelen sin att hos den unge mannen. Etter at dei hadde reist der i frå ringde mobilen, og den unge palestinaren ville informera om at venen min hadde gløymt den heilage boka si. Då spurde han om ikkje den ungen mannen kunne passa på den heilage boka til han kom attende. Jo, det var greit. Det ville han gjerne.

Då me etter ei tid kom attende til Jeriko kom palestinaren med Bibelen for å overrekka henne til venen min. Alt var veldig høgtideleg. Då sa venen min. "Du kan berre ha henne. Ho er di!" Palestinaren vart så glad så glad og måtte innrømma at han hadde lese i henne medan eigaren var borte, ja, ikkje så reint lite heller. Og så kom det frå han: JESUS ER GUD! Me vart så overraska. For vanlegvis tek det 3 år før dei kjem fram til dette resultatet, og denne gongen var det berre snakk om veker.

Seinare delta han evangeliet med onkelen sin, og han kom til tru. Så gjekk det slag i slag, og i dag er heile ummaen hans Jesustruande.

Guds ord er levande og kraftig. Eg trur på alt saman. Heime forkynner me heile Bibelen gjennom frå 1. Mosebok til Johannes openberring. Guds ord gjer jobben for oss. Me forkynner alt. Muslimane likar å få med seg både Toraen og ingjil, dei likar å sjå ting i samanheng, i breidda. Guds ord er min kjerneverdi nummer 1. Få folk til å lesa Bibelen, og dei møter Guds kraft.

Ingen kommentarer: