torsdag 22. januar 2009

Barn i Gasa og Noreg

400 barn skal vera drepne under krigen mellom Hamas og Israel. Enno fleire skal vera skadde. Barna er vår største verdi. Me gremmar oss ved å sjå og vita at barn lid. Me har det djupt inni oss av barn skal ha det trygt og godt.

Det er eit smertefullt fakta av me som vaksne dreg barna med oss i dei vala me tek. Vel me å gå til krig mot ei framand makt, vel me krigen på vegne av borna våre. Så brutalt er dette her. Men det gjeld også andre høve i livet. Vel me som er gifte å gå frå kvarandre, vel me skilsmål på vegne av felles barn, og det er dei som lid mest. Me har så lett for å klaga over andre sin brutalitet, men ser me vår eigen?

Me gremmar oss over at palestinske barn lid. Men dei er diverre ikkje åleine. Heile verda er full av barn som lid overlast utan at me engasjerer oss så veldig. Me kan jo ikkje ta alt innover oss, seier me gjerne. Men noko me burde ta innover oss er det faktum at det kvar dag vert drepne over 40 ufødde barn på norske sjukehus. Me har sett legane Gilbert og Fosse i deira kamp for å berga barn i Gasa. Kanskjer er det på tide at dei same legane stiller opp for norske barn på norske sjukehus og ropar ut: "Det døyr barn her, me vassar i blod!"

Ingen kommentarer: