tirsdag 20. januar 2009

Kva kan me forventa oss av Obama?
I dag er det berre fest og gaman. Alle hyllar Obama. Men kva kan me forventa oss av denne mannen som no er vorten den mektigaste i verda? Heilt frå eg høyrde han første gong i fjor vår har eg hatt vanskar med å finna ut kva han står for. Han snakka mykje om forandring, men mindre om kva som skulle forandra seg. Nå veit me litt meir. Han vil ut or Irak, styrka krigføringa i Afghanistan, styrka diplomatiet, rekka ut ei hand til muslimane og inspirera til nasjonal dugnad og ansvarskjensle for å få den amerikanske økonomien opp og gå. Han vil gje alle amerikanrar ei kjensle av likeverd og av å stå saman for å nå felles mål, og vil bort i frå fokus på individuell suksess. Det er eit element av sunn moral i slik tale. Han vil ha oss til å tru at det umogelege er mogeleg. Det er han sjølv eit prov på. "Me kan," er vorten eit valspråk for han. Det er eit uttrykk for optimisme.
Dessutan rettar han ut handa til den muslimske verda, og ber dei om å opna knyttnevane og ta imot. Det er ein tone av forsoning slikt snakk.
Men ofte er det viktigare å høyra kva folk ikkje seier enn kva dei seier. I innsettingstalen sin sa han ingenting om dei 2,5 millionar ufødde born som vert drepne i USA kvart år. Ingen "change" for dei. Han vil gjerne ha Jesus med på laget, men det hjelper så lite om han ikkje følgjer han i ei så enkel sak som å gå imot drap på vergjerlause foster.
Han sa heller ingenting om Israels kamp mot terror, sjølv om det er den det har handla om dei siste vekene. Kva kan me lesa ut or det? Så langt har USA velsigne Israel, og det har dei hausta velsigning av. Men eg er spent på framtida. Lat oss be om at denne godviljens mann vel å gå Guds veg heilt ut. Då vil Gud hjelpa han å skapa ei forandring i USA som verkeleg er til det gode for nasjonen og verda elles.Rick Warren, han er jo ein av våre favorittar, bad forresten ei sterk bøn for den komande presidenten. Den var metta av innhald.

Her har du bøna på engelsk:
"Let us pray.
Almighty God, our Father, everything we see and everything we can’t see exists because of you alone. It all comes from you. It all belongs to you. It all exists for your glory.
History is your story. The Scripture tells us, “Hear O Israel, the Lord is our God. The Lord is One.” And you are the compassionate and merciful one. And you are loving to everyone you have made.
Now, today, we rejoice not only in America’s peaceful transfer of power for the 44th time. We celebrate a hingepoint of history with the inauguration of our first African American president of the United States. We are so grateful to live in this land, a land of unequaled possibility, where the son of an African immigrant can rise to the highest level of our leadership. And we know today that Dr. King and a great cloud of witnesses are shouting in heaven.
Give to our new President, Barack Obama, the wisdom to lead us with humility, the courage to lead us with integrity, the compassion to lead us with generosity. Bless and protect him, his family, Vice President Biden, the cabinet, and every one of our freely elected leaders.
Help us, O God, to remember that we are Americans, united not by race, or religion, or blood, but to our commitment to freedom and justice for all. When we focus on ourselves, when we fight each other, when we forget you, forgive us. When we presume that our greatness and our prosperity is ours alone, forgive us. When we fail to treat our fellow human beings and all the earth with the respect that they deserve, forgive us. And as we face these difficult days ahead, may we have a new birth of clarity in our aims, responsibility in our actions, humility in our approaches, and civility in our attitudes, even when we differ.
Help us to share, to serve and to seek the common good of all. May all people of good will today join together to work for a more just, a more healthy and a more prosperous nation and a peaceful planet. And may we never forget that one day all nations and all people will stand accountable before you. We now commit our new president and his wife, Michelle and his daughters, Malia and Sasha, into your loving care.
I humbly ask this in the name of the one who changed my life, Yeshua, Isa, Jesus [Spanish pronunciation], Jesus, who taught us to pray:
“Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen."

Ingen kommentarer: