onsdag 21. september 2011

Det evige livet

Det kom ein teolog til Jesus og spurde: "Kva skal eg gjera for å arva evig liv?" Det var eit ganske rart spørsmål. For ingen kan vel gjera noko frå eller til for å arva noko som helst. Ein arv er noko som ein vert fødd til, eller ein kan få han testamentert.

Den einaste måten me kan bli Guds arvingar på er ved å ta imot Jesus Kristus. Då blir me nemleg Guds barn av nåde, får del i Jesu barnekår så og seia, og me blir fødd på nytt ved den Ande han har sendt til oss.

Bibelen er Guds testamente til oss menneske. Det er gjennom denne me lærer Jesus å kjenna. Ved å stola på det som Gud har sagt til oss om Sonen sin, godtek han oss som sine søner og døtre, og me arvar alt godt saman med Jesus.

Jesus er vegen både for ufrelste teologar og andre som lever i mørkret.

Ingen kommentarer: