fredag 30. september 2011

Glede

Engelen sa til gjetarane på Betlehemsmarkene: "Sjå eg forkynner dykk ei stor glede som skal timast alt folket." Denne gleda var Jesus, Frelsaren.

Dersom du oppdagar at Jesus tok bort syndene dine då han døydde for deg på krossen, opplever du ei stor letting som framkallar den største glede eit menneske kan oppleva på denne sida av grava. Du blir "sæl", som det heiter i Bibelen, dvs. erfarer ei lukke som kjem strøymande til deg frå Guds hjarta, han som har elska deg frå før verda vart til.

Så lenge du er på Guds bølgelengde og ingenting forstyrrar dei guddommelege signala frå hans Anda og Ord, er du i dette her. Trua som Gud har gjeve deg er ei slitesterk sak, og han let deg sjå inn i fridomens fullkomne lov (evangeliet) så ofte som du vil, og du veit at den rikdomen som er der, er DIN.

Dette er lovsongens grunn. I Salme 40 fortel David at Herren drog han opp av ei djup gjørme, og det skal vera visst: det hender me rotar oss opp i ei hengemyr, og då David fekk fast grunn under seg, vella lovsongen til Gud fram. Han seier: "Og Herren la i min munn ein ny song, ein lovsong frå vår Gud."

Ingen kommentarer: