lørdag 18. juni 2011

"Du er mitt skjulested"

Ein kristen sang startar slik: "Du er mitt skjulested, du gir mitt hjerte fred!" Dette er ei erfaring som millionvis av menneske har gjort seg. Når me overgjev liva våre til Gud, fyller han oss med ein djup fred. Fred på hebraisk er "shalom". Shalom er meir enn fråvere av krig og uro, det er å vera heil, ha harmoni, kjenna seg mett og tilfreds. Guds fred er fylt med positivt innhald, og er tilgjengeleg for alle menneske.

I Edens hage prøvde Adam og Eva å gøyma seg for Gud. Det er ei nyttelaus øving. Gud ser oss naturlegvis sjølv om me skulle prøva å flykta til endane av jorda. Profeten Jona prøvde det, men vart innhenta av Gud. Det vart litt traumatisk for han, men Gud fekk han på rett plass til slutt.

Bibelen er klår som krystall: Å prøva å gøyma seg for Gud er rein toskeskap. Å gøyma seg i Gud er den høgste visdom.

Det er god plass i Gud, plass også for deg som les dette. Han elskar deg og lengtar etter at du skal koma til han og tilfresstilla hans hjarta med ditt nærvær. Du er for han og han for deg. Så skunda deg, medan det er enno er tid.

Ingen kommentarer: