onsdag 29. juni 2011

"Vennskap og kjennskap"

Professor Per Selle ved universitetet i Bergen (faktisk ein gamal skulekamerat av bloggadministrator, han held seg godt, mannen) har sett fokus på det store omfanget av interne giftarmål og sambuarskap i norsk maktelite. Han kallar det for "politisk forfall", og han vil vel også med det seia at denne samrøra av folk i sentrale toppstillingar lett fører til "politisk korrupsjon". Toppane bestemmer det som som tener "klanen".Erling Folkvord har med den nye boka si "Vår korrupte hovudstad" skapt stor oppstand i Oslo. Han meiner å vita at i Oslo handlar det om å ha dei rette kontaktane for å få kontraktar, løyna det som ikkje toler dagslys og for å koma seg oppover i systemet. Forlaget omtalar boka slik:

"Vår korrupte hovedstad er et dypdykk ned i en ukultur der maktelite og rikfolk i Oslo tar seg til rette, mens fellesskapet betaler. Her presenteres en rekke eksempler, der navngitte politikere på kommunalt toppnivå har gitt næringsdrivende fordeler på måter som til tider ligger godt over grensa til det ulovlige."

Vidare høyrer me om omfattande korrupsjon i mindre kommunar der oppdrag gjerne vert gjevne til lokale firma som kjenner dei som deler ut oppdraga. Det går på kjennskap og vennskap.

Overraskande nok er det slik i Guds rike også! Der handlar det om å halda seg inne med Gud om du ønskjer å ha noko ut av han. Ja, sjølve det evige livet, som berre Han kan gje, er definert som "å kjenne han, den einaste sanne Gud..." Og Abraham, som var Guds ven, opplevde korleis Gud gong på gong favoriserte han.

MEN GUD FAVORISERER IKKJE NOKON PÅ BEKOSTNING AV NOKON ANDRE. Alle kan læra og kjenna Gud og bli ven med han. Det handlar om å overgje seg til Gud med hud og hår og leva heilt for han. Gjer du det, blir du til dei grader favorisert. Du får pleia dagleg omgang med Han, og det andre strevar livet med å oppnå, gjev han deg medan du søv, les me i ei av salmane i Bibelen. Her er det mykje godt å henta. Det handlar om venskap og kjennskap.

Ingen kommentarer: