onsdag 13. august 2008

Somalisk kristen skoten og drepenInternational Christian Concern (ICC) rapporterer at islamistar skaut og drap den 28 år gamle Sayid Ali Sheik Luqman Hussein 10. juli i år. Hussein konverterte frå islam til kristen tru i 2004, og hadde evangelisert ganske aktivt i heimbyen sin Afgyoye, der han også jobba som lærar. To menn hadde kome til Hussein den 8. juli og spurt om han snudde seg mot Mekka når han bad. Til dette hadde Hussein svart at han var ein kristen, og at han ikkje trong snu seg i nokon spesiell retning når han bad, fordi Gud er nær over alt. Den 10 juli kom mennene attende tik Hussein med ei AK-47 rifle og skaut og drap han. Den gravide kona hans vart så forskrekka då ho høyrde om mordet at ho fekk rier og fødde eit døfødt barn.

Me må hugsa på å be for denne kvinna som er råka av ein dobbel tragedie i livet sitt. Be om at ho må kjenna Gud som Immanuel (Gud med oss) i den store sorga som har råka henne. Hussein er den 5 kristne som er myrda i Somalia dei siste 9 månadene. Be om vern for dei kristne i dette landet. Eg kan nemna av Åpne Dører har ein bøneaksjon gåande for Somalia, dette ulukkelege og borgarkrigsherja landet der anarkiet og klanveldet rår, og der islamistane har hatt fritt spelerom i årevis.

For alle som er interesserte i inforamasjon om forfølgde kristne for å kunna be målretta for dei kan den nye bloggen til Bjørn Olav Hansen vera tenleg: www.martyrkirkensvenner.blogspot.com

Ingen kommentarer: