tirsdag 12. juli 2011

Det du kan vita om Gud

Alle menneske har kunnskap om Gud. Denne kunnskapen er intuitiv. Sjølv dei mest harbarka ateistar veit i hjarta sitt at Gud finst, og også korleis han er: allmektig, god,moralsk, allvitande, intelligent, kunstnerisk, evig og uforgjengeleg. Ingen menneske har noko å orsaka seg med, det er ingen grunn for nokon til ikkje å søkja Gud, for det dei kan vita om han ligg ope for dei, det står skrive i hjarto deira, og skaparverket vitnar om det. Universet fortel om hans stordom, naturlovene om hans intelligens, dei mange livsformene om hans kreativitet osv. Det du kan lesa ut frå naturens store bok er eintydig: Gud er vår skapar og han elskar oss. Alt dette kan du lesa meir om i Romerbrevet kapittel 1. Slå opp og les.

Ingen kommentarer: