fredag 8. juli 2011

Vend deg til Gud og lev!

"Vend dykk til meg, så skal de leva," seier Gud til oss gjennom profeten Amos.

Kva er det å venda seg til Gud? Det er å overgje seg til Gud, slutta å leva for seg sjølv og begynna å leva for han åleine. Den som gjer det, får evig liv, og nokon annan måte å få det på eksisterer ikkje.

Over heile verda vender folk seg til Gud for tida, også her hos oss. "Eg har fått fred," sa ein. Før var det uro og bekymringar, no har eg fred. "Eg har fått nåde," sa ein annan. Guds nåde er det største i mitt liv no.

Kva blir ditt vitnemål, mon tru?

Ingen kommentarer: