lørdag 2. juli 2011

“Kva er sanning?"

Jesus sa til Pilatus at han var komen til verda for å vitna for sanninga, og at alle som er av sanninga høyrer hans røyst. “Kva er sanning?” spurde då Pilatus.

Pilatus spurde som eit moderne menneske. Folk seier gjerne: Det er så mange religionar og livssyn i verda, kven kan vita kva som er rett?

Jesus svarar: Den som er av sanninga, høyrer mi røyst. Kva meiner han med det? Den som er ærleg vil i det minste undersøka saka hos Jesus, spørja han om han kan hjelpa dei. Han har jo sagt så store ting om seg sjølv, at ein bør undersøka hos han om ein meiner alvor, og så lesa eller lytta til Guds ord. Den som ikkje vil umaka seg så pass, sit fast i løgna og trivest der. Vil eigentleg ikkje vita kva som er sant. Spør berre for å rettferdiggjera seg sjølv.

Ei kvinne sa nyleg til Jesus: Dersom det er du som er det rette, då må du visa deg for meg. Og så kom ho i den kristne fellesskapen og søkte svar, og Jesus synte seg for henne på ein kraftfull måte, og ho vart frelst. “Den som er av sanninga, høyrer mi røyst.” Der har du standarden.

Ingen kommentarer: