torsdag 18. august 2011

Dei heilage skriftene

Bibelen er "dei heilage skriftene". Dei kan gjera oss vis til frelse ved trua på Jesus Kristus, skriv Paulus til venen sin Timoteus (1.Tim.3,15). Det er ingen andre heilage skrifter i verda enn dei 66 me finn i Bibelen, ingen andre skrifter som kan gje oss frelse og samfunn med Gud.

Gud er i desse skriftene, han har blese sin Ande inn i dei. Når du og eg les, utset me oss for den sterkaste påverknad som eksisterer. Dersom me opnar oss for bodskapen, blir me frelst og levandagjort. Stenger me oss, vert me forherda og Gud kan ikkje lenger nå oss med sin kjærleik. Den som lyttar og les utan å respondera positivit, utset seg for Guds dom. Slike menneske skjuler Gud seg for.

Det er eit stort alvor over dette. "I dag, om de høyrer hans røyst, så gjer ikkje hjarto dykkar harde," les me i Hebrearbrevet kap. 2.

Bibelen er Guds gåve til verda. Gjennom denne boka får me del i alle dei andre frelsesgåvene Gud rekker ut til ei falle verd. Difor er det prisar denne boka så høgt, og det er difor ho alltid er under åtak av mørkets fyrste.

Me skal no nokre dagar framover sjå kva Bibelen bringer oss av goder og gleder.


Ingen kommentarer: