fredag 19. august 2011

Guds ord skaper liv

Dei to første sidene i Bibelen er berre heilt fantastiske. Her utfaldar Gud seg med kraft, glede, kreativitet, kunnskap og visdom hinsides fatteevne. Han skaper fuglar, fiskar og blomster og tre i mengdevis. Det er berre menneska som startar med to individ. Alle andre arter vrimlar det av i same stund som Gud seier: "Lat det vrimla av....."

Som me har konstatert tidlegare kan liv berre koma av liv. Dermed må livet ha vore opprinneleg, og han som er det uavhengige livet som aldri kan døy, skapte avhengig liv, slik som me har, ved å tala sine mektige og intelligente ord inn i naturen.

Jesus demonstrerte dette på ein forbløffande måte då han kommanderte Lasarus ut or grava. Kroppen hans var i oppløysing, men på Jesu ord vart han reetablert og levandegjort.

Dette skaparordet er det også som frelser oss og føder oss på nytt. Det er metta av Gud, og når me tek imot det, vert me nye skapningar, med nye interesser, gleder og mål, eit liv prega av fridom frå synd og skuld, og kjærleik til Gud og hans gode sak i verda.

I Bibelen finn me mange personar som opplevde denne omskapinga, som Saulus som møtte Jesus i eit syn utanfor Damaskus (Apostelgjerningane 9). I laupet av kort tid vart han forvandla frå å forfølgja dei kristne til å bli kristendomen som varmaste talsmann.

Slik kan Jesus også forvandla ditt liv. Han talar til deg gjennom Bibelen. Slå opp og les.
Ingen kommentarer: