mandag 15. august 2011

Kvifor ikkje alle søkande finn Gud

Ikkje alle som søkjer Gud klarer å finna han. Det er fordi dei ikkje søkjer han av heile sitt hjarta. Dei vegrar seg for å overgje heile livet sitt til han, og liknar på ein som gjerne vil gifta seg utan å gje avkall på gamlekjæresten. Det fungerer ikkje. "Det vart litt folksamt i dette ekteskapet," sa kronprinsesse Diana i eit intervju. Den sanne kjærleiken er eksklusiv. Det er ikkje plass til meir enn to i eit ekteskap bygd på sann kjærleik.

Det blir berre Gud heile tida for den som vil vera kristen. Og det er ikkje ei belastning, men ei rein glede, for når me overgjev oss til Gud og hans vilje, fyller han oss med sin kjærleik slik at hans bod blir lette og lystbetonte.

Ingen kan kombinera Jesus med trongen etter makt, rikdom og ære. Sanne kristne lever i konstant oppgjer og opprør mot uærlegdom, egoisme og ubarmhjertighet. Paulus skriv at lys og mørkret ikkje går saman. Å kombinera Gud med okkultisme, nyreligøsitet, sex utanfor ekteskap eller homoseksuell aktivitet t er å lura seg sjølv. Slike ting blokkerer for Gud i eit menneskes liv. Ein vert ståande utanfor uansett om ein trur ein er innafor.

Det synest vera ein regel i Guds hjarta som er slik: Han høyrer berre på dei som høyrer på han, og han tek berre imot dei som aksepterer og stolar på han som Herre og frelsar.

Gje Gud rett i alle ting, sanna syndene dine og stol på Jesu fullkomne frelsesverk, og du er frelst og Gud vil gjera seg kjent for deg.

Ein gong lovpriste Jesus sin himmelske Far og sa: "Eg lovar deg Far fordi du har skjult dette (evangeliet) for kloke og forstandige, og openberra det for umyndige."

Eit umyndig menneske er ein person som ikkje hevdar seg sjølv innfor Gud, som ikkje kranglar med den Allmektige, men som bøyer seg for Guds ord og gjev han rett i alt han talar til oss om i Bibelen. Slike finn Gud når dei søker han.
Ingen kommentarer: