tirsdag 2. august 2011

Kunne læresveinane vore hallusinerte?

Maria Magdalena, 10 av læresveinane (Judas var død), nokre kvinner og to andre sa dei hadde møtt Jesus alt første påskedag. Kunne dei alle vore hallusinerte? Det er lite truleg. Observasjonane var for mange og for ulike til det.

Jesus syner seg forresten mange gongar for læresveinane sine etter oppstoda. Det skjedde over ein periode på 40 dagar, og han snakka med dei om Guds rike (Apostelgjerningane 1), og ein gong synte han seg for meir enn 500 på ein gong, og sjølv om nokre av dei frammøtte tvilte (1.Korinterbrev 15), gjer denne observasjonen hallusinasjonsteorien umogeleg. Paulus skreiv til og med at dei fleste som hadde sett Jesus den gongen, framleis var i live meir enn 20 år seinare då han skreiv brevet sitt til korintarane. Saka kunne altså sjekkast. 500 kan ikkje hallusinera samstundes.

Jesu oppstode var altså ingen fiksjon, men ein realitet som du og eg berre må ta inn over oss, og faktisk prisa oss lukkelege over. For han som lever er den einaste som kan gje oss det evige livet som me er skapte til å leva.

Då Jesus stod opp frå dei døde hadde han fått ein ny kropp med nye eigenskapar. Han var attkjenneleg, men likevel annleis.

Slik skal me som trur også få nye kroppar med nye eigenskapar. Paulus skriv at me skal bli ikledd uforgjengelegdom. Ingen sjukdom skal kunna drepa oss, ei heller drapsmenn eller vill natur. Dette er noko å strekka seg mot. Lat ingenting hindra deg i å få tak i denne skatten, men forsak alt som vil halda deg borte frå Gud.

Ingen kommentarer: