søndag 11. desember 2011

Den store gleda

"Sjå, eg forkynner dykk ei stor glede,...." sa engelen til gjetarane.
Så DET er det jula handlar om: GLEDE. Ikkje glede som fenomen, men om JESUS. Det er HAN som er vår store glede.

Alle menneske søkjer glede. Glede og lukke høyrer liksom saman. Men gleder kjem og går. Berre Jesus gjev ei glede som varer og varer og aldri tek slutt. Så lenge me held fast ved han, kan me ausa så mykje glede som me berre orkar. Det tek aldri slutt.

Det er tid for julegleder. For barna er dei mange. Men utpå nyåret er dei historie. Så er det eit år til neste gong. Men Jesusjulegleda kan du ha med deg gjennom heile året, ja, heile livet, og den dagen du er komen til vegs ende, går du inn til han, og då handlar deg stort sett berre om glede og fryd.

Ingen kommentarer: