mandag 12. desember 2011

...for heile folket.

Jesus er ei glede for heile folket, Lukas 2,10. I den gamle omsettinga las me: Ei glede som skal timast,   (kunngjerast) alt folket. Den var sikkert like god.

Det store med evangeliet om Jesus er at det inkluderer ALLE MENNESKE. Hadde det ikkje gjordt det, kunne ingen av oss vore sikre på vår frelse. Men no kan du og eg seia: Eg veit at eg er frelst fordi Jesus er for ALLE, og er han for ALLE, så er han for MEG.

Det er her me finn freden vår, me som så gjerne vil vera Guds barn, men som dagleg kjenner på manglande verdigheit, me får stola på dette sterke pronomenet som heiter ALLE. Jesus er ikkje berre for dei fromme og flinke, men for ALLE. Lite styrkjer meg som dette ordet.

Er det nokon som lurer på om me har noko å fortelja vår neste? Dei er alle adressatar for juleevangeliet som seier oss at Frelsaren er for ALLE, og det som er FOR alle, er TIL alle. Om du ikkje har noko anna å seia til nesten din, så sei gjerne dette enkle: Fordi Jesus er for alle, så er han for deg.

Ingen kommentarer: