tirsdag 13. desember 2011

Forbod mot omskjering av gutar er svært inkonsekvent

Justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge vil forby ved lov omskjering av gutar. Ho meiner det er eit overgrep å fjerna ein del av eit friskt organ på ein barn som ikkje kan seia meininga si om saka. Omskjering bør berre skje etter at guten er fylt 18 år, meiner ho.

Det gode i dette er den omsorgen som Jenny Klinge har for små barn. Men det merkelege og uforståelege i dette er at den same Jenny Klinge er for fri abort før 12 svangerskapsveke. For det er vel ikkje verre å mista forhuden enn å mista livet? Og barnet har ingen talerett. Etter Klinge sitt syn bør difor abort vera forbode til barnet er 18 år og kan bestemma sjølv om han/ho vil leva eller ikkje. Det er naturlegvis ein absurd tanke.

Grunnen til at me kjem oppi slike dilemma som dette er naturlegvis at den abortlova som vart vedteken i 1981 ikkje står sin prøve innafor noko som helst kjent moralsystem, og det som er moralsk galt, kan aldri bli politisk eller juridisk rett. Å rettferdiggjera det umoralske er å gå krokvegar. Bibelen kallar det for å "bøya retten".

Omskjering av gutar er eit udramatisk inngrep. Abort er drap. Å forby omskjering samstundes som ein godtek abort er heilt utoleleg hyklerisk.

Her er forresten ein flott film om det umenneskelege og menneskefiendtlege i abortlovgjevinga i USA og den praksis som følgjer.

Ingen kommentarer: