fredag 16. desember 2011

Immanuel. Kven er Gud med?

Immanuel tyder "Gud med oss" , og me finn dette som eit namn på Jesus i Jesaja 7,14.
Jesus er "Gud med oss". Gud sende ikkje sonen sin til verda for å døma verda, med for at verda skulle bli frelst ved han, les me i Johannes 3,17.
Neste gong Jesus kjem, kjem han for å døma levande og døde, men første gong kom han berre for å frelsa.

Kven er Gud med?

På beltespennene til dei tyske soldatane under 2. verdskrigen sto det  "Gott mit uns", altså "Gud med oss", eller "Immanuel". Det er ganske ironisk at han som ville utrydda alle jødar og alt jødisk, bestemte at soldatane hans skulle gå med eit jødisk uttrykk på beltespennene sine.

Men så enkelt er det ikkje. Ingen har Gud med seg ved å sei at dei har han med seg.  Det er Jesus som er "Gud med oss", og difor er Gud berre med dei som trur på Jesus og følgjer han. Det er saka.

Ingen kan leva mot Guds bodord og samstundes ha Gud med seg. Dei som lever mot Gud, har Gud mot seg. Difor kan ingen seia at dei har Gud med seg samstundes som dei lever illegitimt, anten det er religiøst, økonomisk, sosialt eller seksuelt.

Men alle som vender om frå synd og trur på Jesus, får nyta alle goder og gleder som kjem av å ha Guds godkjenning. Difor gjer med det, me vender om med glede og lever dagleg i omvending. Ingenting anna duger.

Ingen kommentarer: