lørdag 10. desember 2011

Ære vere Gud i det høgste

 
Det er alltid nokon i denne verda som blir æra, ein fredsprisvinnar, ein idrettsutøvar, eit popidol, ein valvinnar. Men ingen fortener ære som Gud. Det forstår englane, men i mindre grad menneska. Men ikkje desto mindre er det dette me er skapte til og for, til evig tid å elska og lova Gud som skapte oss, elskar oss og som så herleg greip inn i frelste oss frå våre synder ved å bli menneske og døy for oss.


Englane song til Jesu ære. Det var hans underfulle fødsel som utløyste lovsongen. Jula er tid for lovsong og tilbeding, og me har jo så utruleg mange vakre songar som hjelper oss til det, både gamle og nye. Syng dei. Sjølv er eg veldig glad i den gamle latinske julesalmen Adeste fideles, Å kom nå med lovsang:

1) Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!

Å, kom nå med lovsang til Betlehem!

Kom for å se ham, kongen i en krybbe!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom tilbe ham, Guds under: Vår Herre Krist!2) Gud, evig Gud og lys av lys det er han!


Til oss er han kommet som bror i dag.

Sann Gud av opphav, født før alle tider.

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom tilbe ham, Guds under:


Vår Herre Krist! 

3) Syng, englehærer, syng med salig jubel!

Å syng, myriader, i himlens slott:

Ære til Gud og fred blant oss på jorden!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom, tilbe ham, Guds under!

Kom tilbe ham, Guds under:

Vår Herre Krist! Herre,

Ingen kommentarer: