mandag 5. desember 2011

Underfull Rådgjevar

Me er framleis i Jesaja 9. I den nye omsetjinga ber Barnet som er oss fødd fire namn der "underfull" skal plasserst framfor kvart av namna. Me startar med underfull Rådgjevar.

I Bibelen er Guds råd det same som Guds bod. Du får aldri betre råd for korleis du skal oppføra deg enn Gud har pålagt deg å gjera i lovs form, den lova du ein dag skal dømast etter.

Kva skal du så gjera? Ut frå dei 10 boda, kombinert med andre deler av Bibelen, kan me lesa dette:

Stol på Gud, pris hans namn, lytt til hans ord, æra foreldrene dine, verna livet frå unnfanging til naturleg død, sprei gode rykter om folk, snakk venleg til folk, unngå sex før ekteksapet, unngå sex utanfor ekteskapet, unngå sex med ein av same kjønn, la andre få ha sitt i fred, snakk sant og ver fornøgd med den, dei og det du har.

Jesus er underfull rådgjevar. Ordet hans er heilt gjennom påliteleg. Men han gjev også råd ved Den heilage ande, den Anden som gjev råd og styrke (Jesaja 11, 2). Det oppstår situasjonar i liva våre der me ikkje kan finna direkte rettleiing i Bibelen. Då vil Jesus gje oss råd gjennom intuisjon, draumar, syner og profetiske ord, eller gjennom gode kristne som har ei rådgjevingsgåve. Søk berre ikkje råd hos sannseiarar som ikkje lever i samfunn med Jesus. Dei vil berre villeida deg, og godta aldri råd som gjer at du må gå mot Guds ord, for då vil du, til di andre si ulukke, bevega deg bort frå Gud.

Ingen kommentarer: